Spejarscouterna i Koffan

Spejarscouterna i Koffan är 12-15 år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6/7 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter och har patrullmöten varannan vecka på onsdag kl 18.30-20.00. På mötena går vi igenom väsentliga grejer en spejare bör veta.

I Koffan finns en spejarpatrull, Havsörn.

Som ledare fungerar Nanna Vartio och Vilja Vihervuori