Koffan nu

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Du följer väl scouternakoffan på Instagram?

 

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarVälkommen till KFUM:s Scouter Kamraterna – Scoutkåren Koffan!google4acbcba33993bca1.html

Scoutkåren KFUM:s Scouter Kamraterna, Koffan, är Åbos enda svenskspråkiga blandkår för både flickor och pojkar. Vi bedriver verksamhet både till lands och till havs, därför kallar vi oss kustscouter. Till vårt förfogande har vi utfärdsstugan Holken i Pemar, segelbåten s/y Windis och vår mysiga kårlokal på Kaskisgatan 10. Dessutom gör vi utfärder till olika naturområden, främst i södra Finland.

Liten eller stor spelar ingen roll, för en gång scout är alltid scout...

...som man brukar säga. Det finns alltid något nytt och spännande att vara med om. Scoutstigen kan inledas i vilket skede som helst och delas in i olika stadier – i Koffan kan du bli scout då du fyllt 7 år och är välkommen fastän du redan är 50! Nyfiken på att hänga med? Ta en titt här!

Aktuellt i Koffan

Höstmöte 2019

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 13.10.2019 på kårlokalen. Mötet börjar klockan 15.00. På mötet behandlas följande:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
 3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2020
 6. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2020
 7. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän
 8. Övriga ärenden
 9. Mötets avslutande

 

Hälsningar, 

Styrelsen 2019

 

Koffan Koffan
29.09.2019 kl. 17:12

Terminsstart 3.9.2019 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

I höst kommer vi att börja en ny vargungekull!

Välkomna!

KC

Koffan Koffan
14.08.2019 kl. 14:43

Vårmöte 2019

KFUM:s scouter Kamraterna sammankallar till Stadgeenligt vårmöte den 17.3.2019 kl 13.00. På mötet behandlas följande punkter:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
 3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Kårstyrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året
 6. Verksamhetsgranskarnas och inventariemännens berättelser samt bokslut över det gångna året
 7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 1/2018–10/2018
 8. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 10/2018–12/2018
 9. Övriga ärenden
 10. Mötets avslutande

 

Välkomna! 

- Styrelsen

Koffan Koffan
11.03.2019 kl. 11:20

Höstmöte 2018

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 15.10.2018 på kårlokalen. Mötet börjar klockan 17.30. På mötet behandlas följande:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
 3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2019
 6. Beviljande av omedelbar avgång för sittande Kårchef , vice Kårchef samt 1 styrelsemedlem
 7. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2019 som inleder sitt arbete omgående
 8. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän
 9. Övriga ärenden
 10. Mötets avslutande

 

Hälsningar, 

Styrelsen 2018

Koffan Koffan
26.09.2018 kl. 18:50