Koffan nu

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarVälkommen till KFUM:s Scouter Kamraterna – Scoutkåren Koffan!google4acbcba33993bca1.html

Scoutkåren KFUM:s Scouter Kamraterna, Koffan, är Åbos enda svenskspråkiga blandkår för både flickor och pojkar. Vi bedriver verksamhet både till lands och till havs, därför kallar vi oss kustscouter. Till vårt förfogande har vi utfärdsstugan Holken i Pemar, segelbåten s/y Windis och vår mysiga kårlokal på Kaskisgatan 10. Dessutom gör vi utfärder till olika naturområden, främst i södra Finland.

Liten eller stor spelar ingen roll, för en gång scout är alltid scout...

...som man brukar säga. Det finns alltid något nytt och spännande att vara med om. Scoutstigen kan inledas i vilket skede som helst och delas in i olika stadier – i Koffan kan du bli scout då du fyllt 7 år och är välkommen fastän du redan är 50! Nyfiken på att hänga med? Ta en titt här!

Aktuellt i Koffan

Vårmöte 2021 ajournerat en till gång

Vårmötet har åter blivit ajournerat. Mötet fortsätter 25.5.2021 kl.19.00.

Länk till mötet skickas ut till deltagarna.

 

-Styrelsen

Koffan Koffan
11.05.2021 kl. 18:33

Vårmöte 2021 ajournerat

Vårmötet för 2021 blir ajournerat till tisdagen 11.5.2021 kl. 18.00. Länk till teams mötet blir skickat ut till deltagarna.

Om det finns frågor kan ni kontakta styrelsen.

 

-Styrelsen

 

Koffan Koffan
28.04.2021 kl. 19:25

Vårmöte 2021

KFUM:s Scouter Kamraterna rf. sammankallar till stadgeenligt vårmöte den 28.4.2021 kl 18.00. På mötet behandlas följande punkter:

 

Mötets öppnande

Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Godkännande av föredragningslistan

Kårstyrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året

Verksamhetsgranskarnas och inventariemännens berättelser samt bokslut över det gångna året

Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 2020

Övriga ärenden

Mötets avslutande

 

En länk till det virtuella mötet kommer att skickas ut åt deltagarna innan mötet. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

Välkomna! 

- Styrelsen

Koffan Koffan
19.04.2021 kl. 00:33

Höstmöte 2020

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 1.12.2020. Mötet sker virtuellt via Teams och börjar klockan 19.00. På mötet behandlas följande:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2021
  6. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2021
  7. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän
  8. Övriga ärenden
  9. Mötets avslutande

 

En länk till det virtuella mötet kommer att skickas ut åt deltagarna innan mötet. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

Väl mött! 

Styrelsen 2020

Koffan Koffan
16.11.2020 kl. 09:02