Koffan nu

Terminstart 4.9.2023 kl. 18

Terminstart för alla åldersgrupper på kårlokalen. 

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarVälkommen till KFUM:s Scouter Kamraterna – Scoutkåren Koffan!google4acbcba33993bca1.html

Scoutkåren KFUM:s Scouter Kamraterna, Koffan, är Åbos enda svenskspråkiga blandkår. Vi bedriver verksamhet både till lands och till havs, därför kallar vi oss kustscouter. Till vårt förfogande har vi utfärdsstugan Holken i Pemar, segelbåten s/y Windis och vår mysiga kårlokal på Kaskisgatan 10. Dessutom gör vi utfärder till olika naturområden, främst i södra Finland.

Liten eller stor spelar ingen roll, för en gång scout är alltid scout...

...som man brukar säga. Det finns alltid något nytt och spännande att vara med om. Scoutstigen kan inledas i vilket skede som helst och delas in i olika stadier – i Koffan kan du bli scout då du fyllt 7 år och är välkommen fastän du redan är 50! Nyfiken på att hänga med? Ta en titt här!

Aktuellt i Koffan

Terminstart 4.9. kl. 18

Koffan ordnar en gemensam terminstart för alla åldersgrupper 4. september med start kl. 18 på Kårlokalen (Kaskisgatan 10, innergården en trappa ner)
Koffan Koffan
10.08.2023 kl. 18:58

Ny vargungergrupp hösten 2023

Kåren har glädjen att meddela att vi startar upp en ny vargungegrupp till hösten!

All barn från årskurs 1-3 är välkomna med i verksamheten!

Gruppens mötestider är på varannan måndag mellan klockan 18-19 och de hölls på Koffans kårlokal (Kaskisgatan 10)

Är ditt barn intresserat av att delta? Anmäl dig per e-post till samuel.ares@scout.fi

Koffan Koffan
10.11.2022 kl. 12:35

Höstmöte 2021

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 14.12.2021. Mötet sker virtuellt via Teams och börjar klockan 18.00. På mötet behandlas följande:

 

1. Mötets öppnande

2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet

3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

4. Godkännande av föredragningslista

5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2022

6. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2022

7. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän

8.Övriga ärenden

9. Mötets avslutande

 

Förutom dessa punkter behandlas också en del av saker från vårmötet som blev uppskjutna.

En länk till det virtuella mötet kommer att skickas ut åt deltagarna innan mötet. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

 

Styrelsen 2021

Koffan Koffan
01.12.2021 kl. 18:29

Vårmöte 2021 ajournerat en till gång

Vårmötet har åter blivit ajournerat. Mötet fortsätter 25.5.2021 kl.19.00.

Länk till mötet skickas ut till deltagarna.

 

-Styrelsen

Koffan Koffan
11.05.2021 kl. 18:33