Vargungar våren 2024

Gruppens mötestider är på varannan måndag mellan klockan 18-19 och de hölls på Koffans kårlokal (Kaskisgatan 11)

Är ditt barn intresserat av att delta? Anmäl dig per e-post till samuel.ares@scout.fi

 

 

 

 

 

Äventyrsscouter våren 2024

Patrullen träffas måndagar 17:15-18:30

Ledare: Filip Liljekvist, Joel Westerholm, Linnea Parkatti

 

 

Spejarscouter våren 2024

Patrullen träffas jämna veckors tisdagar 18.00 - 19.30

Ledare: Ida Björkqvist och Max Mäkelä

 

 

 

Explorerscouter 2024

Explorersscouterna fungerar som ledare åt de yngre patrullerna.

Som unga ledare är explorerscouterna viktiga för kåren och vi vill att de också skall få ha det kul!