Vargungar Hösten 2019

 

Kull Orm, Mötestid: Torsdagar 17:30-19:00

Akela: Emma Olander

 

3.9 Terminsstart, Kårlokalen.

12.9 Höstens första möte: Välkommen!

19.9

26.9

3.10

10.10

17.10

24.10

31.10

7.11

14.11

21.11

28.11

5.12

12.12

 

 

 

Äventyrsscouter hösten 2019

Spejarscouter Hösten 2019

Patrull Bäver

Ledare: Frank, Viktor och Elias

Patrullen träffas varannan tisdag och mötet är klockan 18-19:30.

Program:

1.10 Första Hjälpen

11-13.10 Kårförläggning: Kometen Kommer

15.11 Experiment

29.11 Urgröpning av pumpor

12.11. Orientering

26.11 Bekanta sig med en ny hobby (Kommer möjligtvis att ändras)

10.12 Trangiamöte

13-14/15.12 Spejarchill: Info kommer senare

Explorerscouter H2019

ExplorerPatrull Uggla

Explorersscouterna fungerar som ledare åt de yngre patrullerna och har som sitt stöd, lotsarna Susanna (Äventyrsscoutpatrullen) och Nela (Spejarscoutpatrullen).

Som explorernas egen lots fungerar Vilja, som ansvarar för att explorerscouterna också får eget program. Som unga ledare är explorerscouterna viktiga för kåren och vi vill att de också skall få ha det kul!