De Äldre ledarna i Koffan

Äldre ledare (över 22 år) fungerar som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöder och handleder explorer- och roverscouter i deras ledaruppdrag. Åldersgruppen har inget regelrätt program inom scoutprogrammet utan upptäcker sin omgivning, utvecklar sig själva och far på äventyr enligt eget tycke. Som ledare inom scoutingen finns det alltid möjlighet att hitta nya utmaningar varmed man kan utveckla sig själv som människa.