Kontakta Exploledarna

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Explorerscouterna i Koffan

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. En explorerscout kan vara patrulledare för en spejarscoutpatrull eller fungera som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett äventyrsscoutlag när de fyllt 16 år. Explorerscouterna fungerar även i egna patruller bestående av 4-12 stycken explorers. Patrullen kan planera och förverkliga olika projekt tillsammans, patrullen träffas ca en gång i månaden.

För tillfället har kåren ingen explorerpatrull.