Kontakta Exploledarna

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Explorerscouterna i Koffan

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. En explorerscout kan vara patrulledare för en spejarscoutpatrull eller fungera som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett äventyrsscoutlag när de fyllt 16 år. Explorerscouterna fungerar även i egna patruller bestående av 4-12 stycken explorers. Patrull Ugglan har två egena lotsar (över 22 år) som hjälper till med att planera och fixa svårare saker. Patrullen kan planera och förverkliga olika projekt tillsammans, patrullen träffas ca en gång i månaden.

Explorerpatrull Teletapit leds av Vilja. Kontakt med henne får man via formuläret till vänster!