Koffan nu

Terminstart hösten 2022

Terminsstarten hösten 2022 sker den 1.9.2022 kl 18.00 för alla åldersgrupper.

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022 inleds vecka 4.

Vargungarna och äventyrsscouterna börjar sin verksamhet tillsammans med ett utemöte 20.1. klockan 17:30-18:45.

Spejarscouterna börjar sin verksamhet 18.1. klockan 17:30-19:00.

Hösterminen 2021 börjar den 1.9

Hej Koffaiter av alla åldrar,

vi börjar hösterminen den 1.9 klockan 18.00 utanför kårlokalen.

På terminstarten kommer ni att få mer info om höstens evenemang och mötestider.

- Koffans ledare

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarHöstmöte 2021

01.12.2021 kl. 18:29

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 14.12.2021. Mötet sker virtuellt via Teams och börjar klockan 18.00. På mötet behandlas följande:

 

1. Mötets öppnande

2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet

3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

4. Godkännande av föredragningslista

5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2022

6. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2022

7. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän

8.Övriga ärenden

9. Mötets avslutande

 

Förutom dessa punkter behandlas också en del av saker från vårmötet som blev uppskjutna.

En länk till det virtuella mötet kommer att skickas ut åt deltagarna innan mötet. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

 

Styrelsen 2021

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver: