Koffan nu

Koffans kårförläggning "Joule" 1-3.3

Kårförläggning för alla åldersgrupper

Terminstart 4.9.2023 kl. 18

Terminstart för alla åldersgrupper på kårlokalen. 

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarHöstmöte 2021

01.12.2021 kl. 18:29

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 14.12.2021. Mötet sker virtuellt via Teams och börjar klockan 18.00. På mötet behandlas följande:

 

1. Mötets öppnande

2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet

3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

4. Godkännande av föredragningslista

5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2022

6. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2022

7. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän

8.Övriga ärenden

9. Mötets avslutande

 

Förutom dessa punkter behandlas också en del av saker från vårmötet som blev uppskjutna.

En länk till det virtuella mötet kommer att skickas ut åt deltagarna innan mötet. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

 

Styrelsen 2021

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: