Koffan nu

Hösterminen 2021 börjar den 1.9

Hej Koffaiter av alla åldrar,

vi börjar hösterminen den 1.9 klockan 18.00 utanför kårlokalen.

På terminstarten kommer ni att få mer info om höstens evenemang och mötestider.

- Koffans ledare

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarVårmöte 2021

19.04.2021 kl. 00:33

KFUM:s Scouter Kamraterna rf. sammankallar till stadgeenligt vårmöte den 28.4.2021 kl 18.00. På mötet behandlas följande punkter:

 

Mötets öppnande

Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Godkännande av föredragningslistan

Kårstyrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året

Verksamhetsgranskarnas och inventariemännens berättelser samt bokslut över det gångna året

Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 2020

Övriga ärenden

Mötets avslutande

 

En länk till det virtuella mötet kommer att skickas ut åt deltagarna innan mötet. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

Välkomna! 

- Styrelsen

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver: