Koffan nu

Hösterminen 2021 börjar den 1.9

Hej Koffaiter av alla åldrar,

vi börjar hösterminen den 1.9 klockan 18.00 utanför kårlokalen.

På terminstarten kommer ni att få mer info om höstens evenemang och mötestider.

- Koffans ledare

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarHöstmöte 2020

16.11.2020 kl. 09:02

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 1.12.2020. Mötet sker virtuellt via Teams och börjar klockan 19.00. På mötet behandlas följande:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2021
  6. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2021
  7. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän
  8. Övriga ärenden
  9. Mötets avslutande

 

En länk till det virtuella mötet kommer att skickas ut åt deltagarna innan mötet. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

Väl mött! 

Styrelsen 2020

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 9 med bokstäver: