Koffan nu

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


Länkar



Vårmöte 2020

13.05.2020 kl. 11:13

Vårmöte 2020

KFUM:s Scouter Kamraterna rf. sammankallar till stadgeenligt vårmöte den 9.6.2019 kl 17.00. På mötet behandlas följande punkter:

Mötets öppnande

Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Godkännande av föredragningslistan

Kårstyrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året

Verksamhetsgranskarnas och inventariemännens berättelser samt bokslut över det gångna året

Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 2019

Övriga ärenden

Mötets avslutande

Välkomna! 

- Styrelsen

---

Finlands Statsråd har meddelat att föreningar får senarelägga sina årsmöten på grund av den rådande Covid-19 pandemin. På sitt styrelsemöte 15.4 beslöt kårstyrelsen att skjuta upp vårmötet 2020 till en senare tidpunkt. På styrelsemötet 11.5 fastställdes datumet till den 9.6.2020 kl 17.00. 

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: