Koffan nu

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarHöstmöte 2019

29.09.2019 kl. 17:12

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 13.10.2019 på kårlokalen. Mötet börjar klockan 15.00. På mötet behandlas följande:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2020
  6. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2020
  7. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän
  8. Övriga ärenden
  9. Mötets avslutande

 

Hälsningar, 

Styrelsen 2019

 

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: