Du följer väl scouternakoffan på Instagram?

 

Koffan nu

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Vårens verksamhet inleds 9.1

Vill du börja scouta? Välkommen med på terminstarten vid vår Kårlokal på Kaskisgatan!

Höstens verksamhet inleds 29.8, välkommen med!

Vill du börja scouta? Välkommen med på terminstarten vid vår Kårlokal vid Kaskisgatan!

Gnistan 16/17-19.6.2016

Gnistan 2016 är de Åboländska scoutkårernas läger för vargungar och äventyrsscouter (7-12år) sommaren 2016.

 

ROIHU 20-28.7.2016

Observera att sista anmälningsdagen till Finnjamboree ROIHU är söndagen den 24.1.2016!

Nytt år och Terminsstart

Nytt år betyder också en ny termin inom scouten! Under vecka 2 verksamheten för alla olika åldersgrupper med veckovisa möten igen.
Trevligt att ha er tillbaka!

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarVårmöte 2019

11.03.2019 kl. 11:20

KFUM:s scouter Kamraterna sammankallar till Stadgeenligt vårmöte den 17.3.2019 kl 13.00. På mötet behandlas följande punkter:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslistan
  5. Kårstyrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året
  6. Verksamhetsgranskarnas och inventariemännens berättelser samt bokslut över det gångna året
  7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 1/2018–10/2018
  8. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 10/2018–12/2018
  9. Övriga ärenden
  10. Mötets avslutande

 

Välkomna! 

- Styrelsen

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver: