Koffan nu

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Du följer väl scouternakoffan på Instagram?

 

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarVårmöte 2019

11.03.2019 kl. 11:20

KFUM:s scouter Kamraterna sammankallar till Stadgeenligt vårmöte den 17.3.2019 kl 13.00. På mötet behandlas följande punkter:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslistan
  5. Kårstyrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året
  6. Verksamhetsgranskarnas och inventariemännens berättelser samt bokslut över det gångna året
  7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 1/2018–10/2018
  8. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 10/2018–12/2018
  9. Övriga ärenden
  10. Mötets avslutande

 

Välkomna! 

- Styrelsen

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver: