Koffan nu

Höstterminen inleds 3.9 kl 17.00

Vi inleder höstens verksamhet med en gemensam terminsstart tisdagen den 3.9 kl 17.00 på kårlokalen. Under terminsstarten får scouterna information om mötestiderna samt höstens program.

Välkomna!

KC

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarHöstmöte 2018

26.09.2018 kl. 18:50

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 15.10.2018 på kårlokalen. Mötet börjar klockan 17.30. På mötet behandlas följande:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2019
  6. Beviljande av omedelbar avgång för sittande Kårchef , vice Kårchef samt 1 styrelsemedlem
  7. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2019 som inleder sitt arbete omgående
  8. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän
  9. Övriga ärenden
  10. Mötets avslutande

 

Hälsningar, 

Styrelsen 2018

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver: