Du följer väl scouternakoffan på Instagram?

 

Koffan nu

Höstens verksamhet inleds 29.8, välkommen med!

Vill du börja scouta? Välkommen med på terminstarten vid vår Kårlokal vid Kaskisgatan!

Gnistan 16/17-19.6.2016

Gnistan 2016 är de Åboländska scoutkårernas läger för vargungar och äventyrsscouter (7-12år) sommaren 2016.

 

47866_t.jpg

ROIHU 20-28.7.2016

Observera att sista anmälningsdagen till Finnjamboree ROIHU är söndagen den 24.1.2016!

Nytt år och Terminsstart

Nytt år betyder också en ny termin inom scouten! Under vecka 2 verksamheten för alla olika åldersgrupper med veckovisa möten igen.
Trevligt att ha er tillbaka!

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarAjournerat höstmöte 2017

23.10.2017 kl. 11:29

Under höstmötet 14.11.2017 bordlades punkt 7: Godkännande av budget för verksamhetsår 2018 till ett senare tillfälle, eftersom ingen budget förelog.    

Således sammankallas KFUM:s Scouter Kamraterna rf:s medlemmar till stadgeenligt ajournerat Höstmöte torsdagen den 4.1.2018 kl 16.00 på kårlokalen.

På mötet behandlas: 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. -
  6. -
  7. Godkännande av budget för verksamhetsår 2018
  8. Övriga ärenden
  9. Mötets avslutande

Mvh,

-Styrelsen 17

Koffan Koffan
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 1 med bokstäver: