Du följer väl scouternakoffan på Instagram?

 

Koffan nu

Höstens verksamhet inleds 29.8, välkommen med!

Vill du börja scouta? Välkommen med på terminstarten vid vår Kårlokal vid Kaskisgatan!

Gnistan 16/17-19.6.2016

Gnistan 2016 är de Åboländska scoutkårernas läger för vargungar och äventyrsscouter (7-12år) sommaren 2016.

 

47866_t.jpg

ROIHU 20-28.7.2016

Observera att sista anmälningsdagen till Finnjamboree ROIHU är söndagen den 24.1.2016!

Nytt år och Terminsstart

Nytt år betyder också en ny termin inom scouten! Under vecka 2 verksamheten för alla olika åldersgrupper med veckovisa möten igen.
Trevligt att ha er tillbaka!

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarVälkommen till KFUM:s Scouter Kamraterna – Scoutkåren Koffan!google4acbcba33993bca1.html

Scoutkåren KFUM:s Scouter Kamraterna, Koffan, är Åbos enda svenskspråkiga blandkår för både flickor och pojkar. Vi bedriver verksamhet både till lands och till havs, därför kallar vi oss kustscouter. Till vårt förfogande har vi utfärdsstugan Holken i Pemar, segelbåten s/y Windis och vår mysiga kårlokal på Kaskisgatan 10. Dessutom gör vi utfärder till olika naturområden, främst i södra Finland.

Liten eller stor spelar ingen roll, för en gång scout är alltid scout...

...som man brukar säga. Det finns alltid något nytt och spännande att vara med om. Scoutstigen kan inledas i vilket skede som helst och delas in i olika stadier – i Koffan kan du bli scout då du fyllt 7 år och är välkommen fastän du redan är 50! Nyfiken på att hänga med? Ta en titt här!

Aktuellt i Koffan

Höstmöte 2018

KFUM:s Scouter Kamraterna håller sitt stadgeenliga höstmöte den 15.10.2018 på kårlokalen. Mötet börjar klockan 17.30. På mötet behandlas följande:

 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2019
  6. Beviljande av omedelbar avgång för sittande Kårchef , vice Kårchef samt 1 styrelsemedlem
  7. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2019 som inleder sitt arbete omgående
  8. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän
  9. Övriga ärenden
  10. Mötets avslutande

 

Hälsningar, 

Styrelsen 2018

Koffan Koffan
26.09.2018 kl. 18:50
63788_t.jpg

Koffans vårfest

.
Koffan
02.05.2018 kl. 10:19
63058_t.jpg

Utfärd till sjöbevakninigen i Gustavs

.
Koffan
20.03.2018 kl. 20:52

Ajournerat Vårmöte

Härmed sammankallas KFUM:s Scouter Kamraterna rf:s medlemmar till ajournerat vårmöte Torsdagen den 3.5.2018 kl 18.00 på kårlokalen.

På mötet behandlas de punkter som ajournerades vid det ordinarie vårmötet:

 

3. Kårstyrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året.

4. Verksamhetsgranskarens och inventeringsmännens berättelse samt bokslutet för det gångna året.

5. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

6. Övriga ärenden.

7. Mötets avslutande.

 

 

Mvh,

Styrelsen -18

Koffan Koffan
10.03.2018 kl. 14:58