Du följer väl scouternakoffan på Instagram?

 

Koffan nu

Höstens verksamhet inleds 29.8, välkommen med!

Vill du börja scouta? Välkommen med på terminstarten vid vår Kårlokal vid Kaskisgatan!

Gnistan 16/17-19.6.2016

Gnistan 2016 är de Åboländska scoutkårernas läger för vargungar och äventyrsscouter (7-12år) sommaren 2016.

 

47866_t.jpg

ROIHU 20-28.7.2016

Observera att sista anmälningsdagen till Finnjamboree ROIHU är söndagen den 24.1.2016!

Nytt år och Terminsstart

Nytt år betyder också en ny termin inom scouten! Under vecka 2 verksamheten för alla olika åldersgrupper med veckovisa möten igen.
Trevligt att ha er tillbaka!

Hej, vad är det bästa med att vara scout?


LänkarVälkommen till KFUM:s Scouter Kamraterna – Scoutkåren Koffan!google4acbcba33993bca1.html

Scoutkåren KFUM:s Scouter Kamraterna, Koffan, är Åbos enda svenskspråkiga blandkår för både flickor och pojkar. Vi bedriver verksamhet både till lands och till havs, därför kallar vi oss kustscouter. Till vårt förfogande har vi utfärdsstugan Holken i Pemar, segelbåten s/y Windis och vår mysiga kårlokal på Kaskisgatan 10. Dessutom gör vi utfärder till olika naturområden, främst i södra Finland.

Liten eller stor spelar ingen roll, för en gång scout är alltid scout...

...som man brukar säga. Det finns alltid något nytt och spännande att vara med om. Scoutstigen kan inledas i vilket skede som helst och delas in i olika stadier – i Koffan kan du bli scout då du fyllt 7 år och är välkommen fastän du redan är 50! Nyfiken på att hänga med? Ta en titt här!

Aktuellt i Koffan

Höstmöte 2017

Härmed sammankallas KFUM:s Scouter Kamraterna rf:s medlemmar till stadgeenligt Höstmöte tisdagen den 14.11.2017 kl 18.00 på kårlokalen

På mötet behandlas: 

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsfördhet
  3. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Godkännande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2018
  6. Val av kårstyrelse för verksamhetsår 2018
  7. Val av verksamhetsgranskare samt inventariemän
  8. Ändring av föreningens stadgar.
  9. Övriga ärenden
  10. Mötets avslutande

 

Mvh,

-Styrelsen 17

Koffan Koffan
23.10.2017 kl. 11:29

Terminstart

Koffan Koffan
22.08.2017 kl. 21:18
59453_t.jpg

Välkomna på Terminstart!

Snart börjar Scoutverksamheten för fullt igen. Koffans ledarkår ser med spänning fram emot allt roligt program som den kommande terminens veckomötena bär med sig!

 

När är terminstarten?

Terminstarten för hösten 2017 är femte september kl. 18:00.

Var hålls den?

Bra fråga! Den hålls på vår fina och städade kårlokal!

För vem är den?

Den är för alla våra scouter, stora och små. Vi samlas för första gången och planerar den kommande scoutterminen.

Berätta mera om den extremt fina bilden ovan med Koffaiter på!

Bilden är från Patrull Skogsrävs dagsutfärd till Holken under vårterminen, där var de fick testa på att rena vatten genom egengjorda filter av naturmaterial. Temat var överlevnad.

Koffan
11.08.2017 kl. 10:30

Koffans våravslutning och öppning av seglingssäsongen

Sommaren närmar sig och det är dags att ta sommarlov från Koffans veckomöten och inleda seglingssäsongen på riktigt. Måndagen den 29.5.2017 kl. 18.00 avslutar hela kåren tillsammans terminen med våravslutning.

Var?

ASS båthamn på Hirvensalo, Adress: Valfångaregatan 10-12

Till ASS kommer man lätt både med bil och buss. För att ha gott om utrymme för program, så önskar vi att bilar lämnas ovanför flaggstången.

Program?

18.00 Start

18.15 Dubbningar och utdelningar av märken program

18.30 Kaffe & visning av kårens segelbåt S/y Windis

19.00 Avslutning

 

Är det någonting du undrar över får du gärna ta kontakt med Axel Ramberg

axel.ramberg@gmail.com / 0405162520

 

Alla nära och kära är välkomna med!

Koffan Koffan
16.05.2017 kl. 20:06